Grupas, komandas supervīzijas jūsu organizācijā

esi/ CENTRS piedāvā supervīzijas / koučinga / mentoringa konsultācijas

Supervīzijas grupai, komandai

Ejam tālāk un raugāmies plašāk kopā - pacel savu profesionālo kompetenci jaunā līmenī!

Emocionālā, sociālā intelekta centrs aicina ieviest organizācijā grupas, komandas supervīzijas - profesionālās efektivitātes paaugstināšanai.


Uzzini vairāk


Eksperti iesaka supervīzju

Jauns, izglītojošs 10 sesiju GRUPAS, SUPERVĪZIJU CIKLS - Profesionālās efektivitātes paaugstināšanai darbā ar cilvēkiem.

 • Sesiju saturs ir konfidenciāls 
 • Ilgums: 3 stundas (180 minūtes)
 • Vienošanās par dalību grupā tiek noslēgta uz konkrētu reižu skaitu (10 supervīzijas), tas nepieciešams grupas dinamikas dēļ
 • Minimālais cilvēku skaits: 6 dalībnieki, maksimālais: 15 dalībnieki
 • Dalības maksa no personas EUR 350 par desmit supervīziju ciklu

SUPRVĪZIJU SESIJU TĒMAS

 • Psihoemocionālā labbūtība, mentālā veselība - kā veicināt savu, kolēģu un darbinieku emocionālo, psihoemocionālo veselību.

 • Dzīves - darba līdzsvars. Individuālā kontroles zona. Izdegšanas diagnostika un prevencija, kā paaugstināt apmierinātību ar darbu, jēgpilnu attiecību stiprināšana, efektivitātes paaugstināšana.

 • Emocionālā, sociālā inteliģence darba vietā. "Soft skills" maigās prasmes kā viena no pieprasītākajām darbinieku kompetencēm. Izvērtējums.

 • Komunikācija. Sistēmisks skatījums uz komunikāciju, komandas, grupas komunikācija, organizācijas, individuālā iekšējā un ārējā komunikācija.

 • Iesaistes un motivācijas paaugstināšana. Pozitīvs skats uz dzīvi un darbu, motivācijas un atbildības uzņemšanās, deleģēšanas aspekti.

 • Mērķtiecība. Personīgā izaugsme. Pārmaiņu aspekti, jaunu mērķu izvirzīšana un plāna izstrāde dažādos līmeņos.

 • Stresa vadība. Kā gatavoties nevis vienam vai diviem pārmaiņu procesiem, bet spēt reaģēt un pielāgoties nepārtrauktām pārmaiņām, dzīvesspēks. Grūtās emocijas darba vietā.

 • Konfliktu risināšana darba vietā. Konfliktu cēloņi un to mediācija, atbildības zonas un robežas.

 • Empātija. Empātijas žalūzijas - tās regulēšana darba vietā. Empātija kā resurss, ne šķērslis.

 • Pārmaiņu vadība dzīvē un karjerā. Pārmaiņu nepieciešamības noteikšana, plāna izstrāde un sagatavošanās pretestībai. Plāna ieviešana, rezultātu izvērtēšana. U teorija.

 • Atgriezeniskās saites un pašnovērtējuma darbnīca.

PAPILDUS SAŅEM

 • Dalībnieku spēcīgo pušu karti pēc supervīziju cikla noslēguma. Profesionālo kompetenču karte veidota, balstoties grupas vadītājas novērojumos par katra dalībnieka lomu grupas supervīzijas procesā.

       Pieteikties      

Klientu atsauksmes


Kam būs vērtīgi?

 • Vadītaju komandām un grupām, valdei.
 • Pārdošanas un citām komandām darbā ar cilvēkiem.
 • Izglītības, kultūras, medicīnas iestāžu un sociālajiem darbiniekiem.
 • Ieviešot pārmaiņas uzņēmumā vai struktūrā (pievienošana, pārdošana u.c.).
 • Atverot jaunas vai reorganizējot esošās vienības.
 • Veicot izmaiņas organizācijas kultūrā, vērtības u.c..
 • Uzlabotu produktivitāti, sadarbību, komunikāciju.

Kāpēc supervīzija?

Supervīzija var ietvert dažādu jautājumu risināšanu:

 • profesionālo robežu apzināšanās,

 • rīcības alternatīvu atrašana konkrētās darba situācijās,

 • attiecību veidošana ar kolēģiem, padotajiem, klientiem,

 • sadarbība komandā,

 • darba stratēģijas,

 • stresa faktoru un izdegšanas mazināšana 

 • un daudzi citi jautājumi, kas aktualizējas ikdienas darbā.

Kad supervīzija ir nepieciešama?

 • Jebkuras organizācijas iekšējo un ārējo procesu uzlabošanā, profesionālajā pilnveidē.

 • Palīdzošās profesijās (piem., sociālais darbs, mākslas terapija, psiholoģija, psihoterapija, karjeras konsultācijas), kurās ir intensīvs un ciešs kontakts ar cilvēkiem, supervīzija ir nepieciešama jau studiju procesā.

 • Tai jābūt pieejamai studiju prakses un turpmākās profesionālās darbības laikā.

Bieži profesionāļi uzskata, ka supervīzija ir nepieciešama krīzes situācijās un tad, kad ir kādas izdegšanas pazīmes. 

Tomēr supervīziju būtu jāapmeklē pirms šādu situāciju rašanās. Viens no supervīzijas uzdevumiem ir arī krīzes situāciju priekšlaicīga identificēšana un novēršana.

Pieredze un pētījumi rāda, ka darbinieki, kuri savlaicīgi un regulāri apmeklē situācijas ir pakļauti mazākam izdegšanas riskam un dabā ar klientu ir empātiskāki.

Par grupas, komandas supervīzijas vadītāju Madaru Mickeviču:

"Esmu sertificēta supervizore ar 500 + darba stundu skaitu un sertificēts koučs ar PCC 1000 + darba stundu skaitu. Dažādos veidos strādāju konsultējošās nozarēs – klīniskajā garīgajā aprūpē, mentoringā, apmācību veidošanā un vadīšanā mūžizglītībā - uzņēmumu vadībai, komandām. Esmu sociālā uzņēmuma vadītāja un 5 grāmatu autore.

Manu profesionālo identitāti ietekmē arī augstākās izglītības politoloģijā, teoloģijā, vadības psiholoģijā, kā arī vairāku gadu studijas un prakse ar sistēmisko sakārtojumu terapijas metodi.

Savā supervizora darbā izmantoju arī fenomenoloģisko pieeju, kas ļauj profesionālim piekļūt jauniem, plašākiem un spēcīgākiem privātiem un profesionāliem resursiem sevī."

Raksti e-pastu un rezervē laiku pārrunām par supervīziju organizācijā

[email protected]

Emocionālā, sociālā intelekta centrs piedāvā supervīziju kā profesionālā atbalsta pakalpojumu. Organizējot 7. Supervīzijas konferences norisi, sekmējam mērķtiecīgu konsultatīvu un izglītojošu atbalstu privātpersonām, uzņēmumu komandām, vadībai un darbiniekiem. Piesaki supervīziju savā uzņēmumā, raksti: [email protected]

Kas ir supervīzija?


Supervīzija ir mērķtiecīgi organizēts konsultatīvs un izglītojošs atbalsts, kas saistīts ar darbu un profesionālo darbību. Profesionālās efektivitātes paaugstināšana ir supervīzijas galvenais rezultāts. 

Pētījumi rāda, ka darbinieki, kuri savlaicīgi un regulāri apmeklē supervīzijas ir pakļauti mazākam izdegšanas riskam un darbā ar klientu ir empātiskāki. Supervīzijas palīdz panākt pozitīvu ietekmi sasniegumos, attieksmē un uzvedībā.

Kas ir koučings?

Koučinga jēga ir virzība uz mērķi. Izmantojot koučingu, cilvēki sasniedz savus mērķus daudz efektīvāk un ātrāk, kā arī rada skaidru apjausmu par to, vai viņu izvēlētais attīstības virziens tiešām ir tas, kas viņiem ir svarīgi, nozīmīgi un prioritāri. Pateicoties profesionālam kouča atbalstam, cilvēks pats pastāvīgi formulē mērķus, izstrādā dažādas stratēģijas to sasniegšanai un realizē visveiksmīgāko no tām.

ICF (International coaching federation) definē koučingu kā partnerību ar klientiem pārdomas rosinošā un radošā procesā, kas viņus iedvesmo maksimizēt savu personīgo un profesionālo potenciālu.

Kas ir mentorings?

Mentorings ir tāda veida cilvēciskais atbalsts, kas palīdz sasniegt rezultātus. Mentors ir pieredzes bagāts padomdevējs ceļā uz šiem rezultātiem, kuram uzticas cilvēks vēl bez attiecīgās pieredzes. Mentorings nozīmē atbalstīt otru cilvēku un palīdzēt rast risinājumus situācijās, kuras viņam sagādā noteikta veida grūtības. Reizēm mentoram ir, reizēm nav atbilžu.

Pirkumu grozs

Pirkumu grozs ir tukšs.