visas atbildes tev ir, tikai tām vajag piekļūt

esi/ CENTRS piedāvā supervīzijas / koučinga / mentoringa konsultācijas

Kas ir supervīzija?


Supervīzija ir mērķtiecīgi organizēts konsultatīvs un izglītojošs atbalsts, kas saistīts ar darbu un profesionālo darbību. Profesionālās efektivitātes paaugstināšana ir supervīzijas galvenais rezultāts. 

Pētījumi rāda, ka darbinieki, kuri savlaicīgi un regulāri apmeklē supervīzijas ir pakļauti mazākam izdegšanas riskam un darbā ar klientu ir empātiskāki. Supervīzijas palīdz panākt pozitīvu ietekmi sasniegumos, attieksmē un uzvedībā.

Kas ir koučings?

Koučinga jēga ir virzība uz mērķi. Izmantojot koučingu, cilvēki sasniedz savus mērķus daudz efektīvāk un ātrāk, kā arī rada skaidru apjausmu par to, vai viņu izvēlētais attīstības virziens tiešām ir tas, kas viņiem ir svarīgi, nozīmīgi un prioritāri. Pateicoties profesionālam kouča atbalstam, cilvēks pats pastāvīgi formulē mērķus, izstrādā dažādas stratēģijas to sasniegšanai un realizē visveiksmīgāko no tām.

ICF (International coaching federation) definē koučingu kā partnerību ar klientiem pārdomas rosinošā un radošā procesā, kas viņus iedvesmo maksimizēt savu personīgo un profesionālo potenciālu.

Kas ir mentorings?

Mentorings ir tāda veida cilvēciskais atbalsts, kas palīdz sasniegt rezultātus. Mentors ir pieredzes bagāts padomdevējs ceļā uz šiem rezultātiem, kuram uzticas cilvēks vēl bez attiecīgās pieredzes. Mentorings nozīmē atbalstīt otru cilvēku un palīdzēt rast risinājumus situācijās, kuras viņam sagādā noteikta veida grūtības. Reizēm mentoram ir, reizēm nav atbilžu.

Pirkumu grozs