Ziņo, ja redzi mobinga situāciju

ZIŅOT


Ja vari palīdzēt - palīdzi

 • Runā ar cietušo!Ir svarīgi izrādīt atbalstu un uzklausīt mobinga upuri. Sniedz drošības sajūtu un ieklausies.
 • Ziņo vadībai.
 • Ja esi liecinieks mobinga situācijai vai uzticības persona mobinga upurim, iesaisti vadību, skolas administrāciju vai citus atbildīgos! Meklē pēc palīdzības un tiekat galā ar mobingu kopā.
 • Meklē profesionālu palīdzību.
  Nebaidies zvanīt vai rakstīt augstāk minētajiem kontaktiem. 
 • Sargā sevi.
  Ja esat uzticības persona mobinga upurim, atceraties, ka ir svarīgi vispirms pasargāt sevi, lai spētu palīdzēt citiem.

Ja ir grūti - runā!


Nebaidies uzsākt sarunu ar savu draugu, paziņu vai citu uzticības personu. Kā vislabāk uzsākt sarunu?

 • Izvēlies piemērotu brīdi.
  Mēģiniet atrast laiku, kad esat netraucēti, slēgtā vidē un jūtat, ka otra persona nav aizņemta.
 • Esi godīgs.
  Svarīgi atklāt savas patiesās jūtas un emocijas. Nebaidies teikt, ja ir grūti vai slikti, tas liks otrai personai pievērst pastiprinātu uzmanību Taviem vārdiem.
 • Nebaidies uzsākt sarunu ar vārdu ''Es''.
  Tas liks izvairīties no pārpratumiem! Nebaidies teikt:,,Es jūtos nobijies par...'' vai ,,es jūtos satraukts par...'', vai ,,man grūti tikt galā ar...''.


Spēles no esi/ grāmatas, kas ļaus vieglāk atklāt savas emocijas un sajūtas:

 • Labā ziņa, sliktā ziņa
  Viens pēc otra sakat kādu labo ziņu un pēc tam slikto ziņu. Tas ļaus vieglāk izklāstīt savas sajūtas.
 • Asociāciju spēle
  Izdomā vārdu un pēc kārtas saucat vārdus, kas asociējas ar iepriekšējo. Ar asociācijām var vieglāk izteikt savas domas.


Iegādāties