9 no 10 bērniem skolā tiek apcelti vai redz, kā mobingu piedzīvo citi

Apturēt mobingu Latvijas skolās var tikai kopīgiem spēkiem – tam jābūt kopīgam "nē" šādai uzvedībai, un skaidrai nostājai gan no skolotāju, vecāku un cietušo, gan arī apkārtējo vienaudžu, klases biedru un citu līdzcilvēku puses.


 Skolēni, kuri gaida atbalstu 

esi/ KLASE

Dāvini bērniem iespēju attīstīt emocionālā intelekta prasmes

Emocionālā, sociālā intelekta centra mērķis ir preventīvi novērst vardarbības un mobinga riskus ģimenē, klasē, skolā, sabiedrībā kopumā.

Aicinām privātpersonas un uzņēmumus dāvināt Emocionālā, sociālā intelekta centra radītās grāmatas skolēniem visā Latvijā. Gada mērķis ir veidot labākas nākotnes iespējas 6000 skolēniem, apmēram 220 KLASĒM!Nodarbību ieguvumi

 • Pedagogi, skolas psihologi novēro skolēnu uzvedības modeļus (agresija, depresija, uzmanības deficīts) un var skolēniem sniegt konkrētu atbalstu
 • Pamanīt skolēnu talantus un tos attīstīt
 • Novērst mobinga riskus klasē, ģimenē
 • Paaugstināt pašapziņu
 • Attīstīt komunikāciju, empātiju
 • Veicināt sadarbības prasmes
 • Iepazīt savas emocijas un mācīties tās regulēt


Vairāk par kampaņu

 • Dāvini 100 grāmatas (2000 eiro ziedojums) un viens uzņēmuma darbinieks iegūst sociāli emocionālo prasmju 28 stundu apmācības BEZ MAKSAS.
 • Dāvini 500 grāmatas (10 000 eiro) un pieci uzņēmuma darbinieki iegūst sociāli emocionālo prasmju 28 stundu apmācības BEZ MAKSAS.
 • Kļūsti par gada mecenātu, dāvājot 5000 grāmatas (50 000 – 100 000 eiro ziedojums), un saņem individuāli izstrādātas sociālās kampaņas gada garumā BEZ MAKSAS.

Mobings skolā

 • Gandrīz 67 % aptaujāto vecāku atzīst, ka viņu bērns mācību iestādē dažādu iemeslu dēļ ir apcelts
 • 19 % zina, ka viņu atvase bijusi blakus un novērojusi pret kādu citu vērstu mobinga situāciju.
 • Tikai 7 % aptaujas dalībnieku ir pārliecināti, ka viņu bērnu neviens nav apcēlis.
 • Tikai nepilns procents (0,74 %) – ir droši, ka viņa atvasei ar mobingu vispār nav nācies saskarties. 
 • Visbiežāk bērniem nākas piedzīvot emocionālu mobingu (gandrīz 90 %).
 • Notiek arī izstumšana (59 %).
 • Fiziska pārestība (50 %) un cita veida pāridarījumi. 

 • Dāvini 500 grāmatas (10 000 eiro) un 5 pedagogiem tiek nodrošinātas bezmaksas esi/ treneru apmācības, lai sociāli emocionālās prasmes radītu paliekošu ietekmi Latvijas izglītības sistēmā, ģimenēs un sabiedrībā.
 • Kļūsti par gada mecenātu, dāvājot 5000 grāmatas (50 000 – 100 000 eiro ziedojums), un 50 pedagogiem no Latvijas skolām būs iespēja apgūt esi/ treneru apmācības.

 • Dāvini 100 grāmatas (2000 eiro ziedojums), radītā sociālā ietekme – atbalstīti 100 skolēni un viņu ģimenes, 4 skolas un pedagogi.
 • Dāvini 500 grāmatas (10 000 eiro) radītā sociālā ietekme – atbalstīti 500 skolēni un viņu ģimenes, 20 skolas un pedagogi.
 • Kļūsti par gada mecenātu, dāvājot 5000 grāmatas (50 000 – 100 000 eiro ziedojums), radītā sociālā ietekme – atbalstīti 5000 skolēni un viņu ģimenes, vairāk kā 20 000 cilvēku, vismaz 100 skolas un pedagogi.KĀPĒC TIEŠI ESI/ IZGLĪTOJOŠIE MATERIĀLI UN GRĀMATAS?

Esi/ izglītojošos materiālus ir izstrādājuši vairāk kā 50 autori - savu nozaru profesionāļi pedagoģijā, psiholoģijā, uzņēmējdarbībā, sociālajā darbā un citās nozarēs. Tie ir atzīti materiāli psihologu privātpraksēs, skolās, uzņēmumos un tūkstošos ģimeņu Latvijā un pasaulē.
8 iemesli, kāpēc sadarboties ar sociālo uzņēmumu

 • Esi soli priekšā konkurentiem, nodrošini labus rādītājus ESG korporatīvās ziņošanas ietvaros.
 • Saki JĀ ilgtspējīgai attīstībai, ieguldi ilgtermiņa pārmaiņu radīšanā.
 • Ziedošana izglītībai ir uzņēmuma risku pārvaldība.
 • Izglītības nodrošināšana ilgtermiņā atrisina jūsu nozares darbaspēka trūkuma jautājumu.
 • Paaugstini darbinieku apmierinātības un labbūtības rādītājus.
 • Samazini darbinieku mainību, paaugstinot emocionālā intelekta prasmes.
 • Stiprini uzņēmuma tēlu un reputāciju klientu un sadarbības partneru acīs.
 • Vairo sociālo atbildību, veido vietējo iedzīvotāju kopienu.


Sazinies sadarbībai