Sociāli emocionālo prasmju treneris ir vērtība

 • Iegūsti zināšanas par sociāli emocionālajām prasmēm darbā ar cilvēkiem (teorija un prakse);
 • Apmācībās praktizēsi vairākus desmitus metožu darbam ar cilvēkiem (terapeitiem, koučiem, nodarbību, nometņu vadītājiem u.c. speciālistiem);
 • Kursa materiāli ir 6 esi/ grāmatu komplekts ar vairākiem simtiem metožu;
 • Sāc iet jaunu profesionālās attīstības ceļu - sociāli emocionālo prasmju treneris (pabeidzot brīvpratīgo praksi, ir iespēja saņemt atalgojumu par savu darbu līdz 50 EUR/ stundā);
 • Iepazīsi un piedzīvosi sevi jaunā vidē, atklājot savus resursus un stiprās puses;
 • Ja vēlēsies, vari kļūt par nodarbību vadītāju bērniem un vēstnesi kādā no Latvijas skolām;
 • Trenēsi stresa noturību un spēju pielāgoties visdažādākajām situācijām.

esi/ treneru apmācību kurss

Kam piemērotas apmācības? Uzņēmumu vadītājiem un pārmaiņu procesu ieviesējiem, pedagogiem, padomniekiem, HR speciālistiem, nodaļu un komandu vadītājiem, ikvienam darbā ar cilvēkiem.

Kursa MĒRĶIS: sniegt teorētiskas un praksē balstītas zināšanas par sociāli emocionālo prasmju ieviešanu, skolā, darba vidē - sapulcēs, ikdienas komunikācijā, darbā ar cilvēkiem, arī ģimenē.

Izmantotas mūsdienīgas apmācību metodes, profesionālo efektivitāti paaugstinot ilgtermiņā.


KURSĀ TIKS APGŪTS
1) Ievads sociāli emocionālo prasmju teorijā un praksē. Kā veicināt komunikācijas, empātijas, mērķtiecības, pašregulācijas, apzinātības stiprināšanu dažādos vecumposmos skolā un uzņēmumā.
2) Metožu pielietošana darba vietā. Teorija un prakse. Individuāls darbs, darbs grupās, komandās. Izmaiņu plānošana un saskaņošana - vajadzību un mērķu apzināšana, atbilstoša satura izveide. Ierobežojošie laika rāmji, grupas lielums un iesaistes pakāpes.
3) Ievads sistēmiskajā skatījumā. Organizācijas rašanās, konteksts, kultūra. Attiecības ar klientiem, kolēģiem, vadību.
4) Kā rīkoties neērtās un negaidītās, izaicinošās situācijās. Metodes un teorija, kā saglabāt līdzsvaru brīžos, kad šķiet - tas nav iespējams. Veiksmīga un skaidra komunikācija krīzes apstākļos.

esi/ treneris organizācijā

Sociāli emocionālo prasmju treneris ir vērtība uzņēmumā, jo, pielietojot esi/ metodes:

 • tiek efektivizēts komandas darbs;
 • uzlabota iekšējā, ārējā komunikācija;
 • paaugstināta darbinieku apmierinātība ar darbu - samazinās slimības lapu skaits un to izmaksas;
 • samazināta darbinieku mainība;
 • izvirzītie mērķi tiek sasniegti ātrāk un efektīvāk;
 • notiek investīcijas iekšējos resursos;
 • darba vieta kļūst pievilcīgāka potenciālajiem darbiniekiem;
 • veicināta zīmola reputācija un atpazīstamība.

Programmas ieguvumi

 • Savu kompetenču klāsta paplašināšana.
 • Sociāli emocionālo prasmju un nodarbību vadīšanas pamatu apgūšana.

 • Paziņu un profesionālā atbalsta loka paplašināšana.

 • Jaunas praktiskas zināšanas un pieredze, ieviešot izmaiņas organizācijā.

 • Profesionālās efektivitātes palielināšana ar iespēju pievienoties grupas supervīzijām.
 • Nodarbību vadīšanas materiāli - 6 grāmatas, kas izstrādātas Emocionālā, sociālā intelekta centrā un būs pieejamas katram dalībniekam.
 • Whatsapp grupa saziņai par progresu.
 • Mentoru un profesionāļu, kolēģu kopienas atbalsts.
 • Tālākizglītība, lekcijas, meistarklases.

esi/ treneru apmācību kurss

SASNIEDZ REZULTĀTUS

 • izzini sociāli emocionālo prasmju programmas izstrādes pamatprincipus savā darba vietā vai privātpraksē un iegūsti prasmes izmaiņu ieviešanas monitorēšanai;

 • pēc kursa pabeigšanas iespēja vadīt sociāli emocionālo prasmju nodarbības savā organizācijā un kādā no skolām un nometnēm visā Latvijā;

 • kļūsti par daļu no esi/ treneru kopienas, iesaisties projektos, saņem atalgojumu.

APMĀCĪBAS VADA

Madara Mickeviča - Emocionālā, sociālā intelekta centra vadītāja, 6 grāmatu autore, supervizore, klīniskās garīgās aprūpes speciāliste.

ASISTĒ

Inta Konstante – Zaķīte - esi/ sociāli emocionālo prasmju trenere, komandas saliedēšanas un komunikācijas trenere.

Laura Millere - esi/ trenere un krīzes pusaudžu mentore, supervizore, sistēmiskā ģimenes psihoterapeite apmācībā.