Vieglas, aizraujošas spēles attīsta apzinātību, empātiju, mērķtiecību un komunikāciju

Veidojam labāku sabiedrību kopā!

grāmata vecākiemVecākiem

 • Grāmatās apkopotas pedagogu, psihologu metodes kā spēles bērna attīstībai.
 • Bērns pilnveido komunikācijas prasmes, mērķtiecību, emociju, jūtu izpausmes, nostiprina to pašregulāciju.
 • Bērns kļūst drošāks mācībās klasē, skolā un iegūst pārliecību par sevi.
 • Uzlabo attiecības ģimenē.

grāmata bērniemBērniem 

 • Spēles mācīs, kā runāt droši un brīvi.
 • Kā izzināt savas emocijas, domas un raizes. 
 • Iepazīt, pieņemt sevi un cilvēkus apkārt.
 • Kā rīkoties dusmu un baiļu brīžos, rast mieru.
 • Kā brīvi iegūt jaunus draugus.

grāmata skolotājiemSkolotājiem

 • Spēles kā metodes emocionālās inteliģences attīstīšanai taupa Jūsu laiku skolā un mājās - tās ir gatavas lietošanai.
 • Ikdienā metodes praktizē pedagogi, psihologi.
 • Skola2030 rekomendē: izspēlējot metodes, tiek pilnveidotas caurviju prasmes.
 • Izmantojamas darbam klasē, arī tiešsaistē. Tu iegūsti jaunas idejas darbam!

esi/ izglītojošie materiāli darbam ar bērniem

noderīgi vecākiem, pedagogiem, interešu izglītībā, koučiem, supervizoriem

Sociāli emocionālās inteliģences attīstīšana palielina izredzes gūt panākumus skolā, darbā un dzīvē kopumā. Mēs nevaram izvēlēties temperamentu vai iedzimtās personības iezīmes, bet varam ietekmēt to izpausmju spilgtumu, mācot prasmes, kas palīdz pielāgoties apkārtējai videi un veidot cieņpilnas attiecības.

Kristīne Liepiņa - psiholoģe, izglītības pētniece

BEZMAKSAS apmācība

Nodarbība paredzēta vecākiem, pedagogiem, terapeitiem, interešu izglītības nodarbību vadītājiem, ikvienam, kas strādā ar bērniem, skolēniem, grupām un vēlas padziļināt zināšanas emocionālajā, sociālajā inteliģencē, tās praktiskā pielietojumā ģimenē, pašizaugsmē un darbā ar cilvēkiem. Piesakies stundu ilgai prasktiskai apmācībai tiešsaistē Zoom: 

 • 28. novembrī, plkst. 17:00-18:00

Bezmaksas dalība apmācībās ir iespējama, ja ir grāmata "esi/ SPĒLES maziem un lieliem" vai "esi/ Iedvesma".

    Reģistrēties    

Personība ar pašapziņu

attīsta komunikāciju
godīgumu
savaldību
laipnību

Lietpratējs izaugsmē


strādā ar mērķtiecību
gudrību
atbildību
centību

Atbildīgs sabiedrības dalībnieks

empātisks
taisnīgs
solidārs
līdzcietīgs

Radošs darītājs


trenē apzinātību
drosmi
mērenību
toleranci

"esi/ SPĒLES maziem un lieliem" grāmata būs noderīga bērniem, vecākiem un skolotājiem sociālo un emocionālo prasmju un iemaņu apguvē un attīstībā, un vēlam jums veiksmi tās izdošanā!

Skola2030 rekomendē

"Emocionālā inteliģence ir viena no nozīmīgākajām 21. gadsimta prasmēm. Taču, kā to veicināt un iedrošināt mūsos pašos un arī bērnos. esi/ grāmatas apkopojums ir lielisks materiāls tiem, kas meklē idejas, vēlas attīstīt savas un citu prasmes, kā arī empātiju. Iedvesma darboties un pilnveidoties, likt lietā metodes ikdienā un ieteikt citiem!

Regita Zeiļa, 

 Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācija (LSUA) direktore

esi/ atbalstītāji

Sazinies sadarbībai - veidojam nākotnes sabiedrību kopā!
Pirkumu grozs