Emocionālā, sociālā intelekta prasmju apmācības 

 uzņēmumā | organizācijā | grupā 

ESI apmācību programma pieaugušajiem

Emocionālā, sociālā intelekta centrs piedāvā 8 stundu emocionālās inteliģences apmācību ciklu, pieaugušo mūžizglītības programmu.

 • Palielini uzņēmuma sociālo ietekmi

 • Uzlabo sadarbību

 • Veicini apzinātību un iesaisti, kas palielina produktivitāti

 • Stiprini “soft skills” - nākotnes darbinieka pieprasītākās prasmes

Pieteikties apmācībām

ESI apmācību apraksts

 • Struktūra: 4 bloki – APZINĀTĪBA, EMPĀTIJA, MĒRĶTIECĪBA, KOMUNIKĀCIJA. Visas daļas papildina un caurvij PAŠREGULĀCIJAS prasmju apgūšana.
 • Ilgums: 8 stundas (viena pilna diena vai dalīti divās, četrās apmācību reizēs – pēc vienošanās).
 • Formāts: klātiene vai Zoom, interaktīva, praktiska mācīšanās individuāli un grupās.
 • Dalībnieku skaits: vienā grupā līdz 15 cilvēkiem. Ja ir vairāk dalībnieki, tad apmācību formāts pēc vienošanās – iespējams arī lekcijas formātā lielākam dalībnieku skaitam.
 • Materiāli: dalībniekiem tiek nodrošināti izdales materiāli – kursa darba grāmata.
 • Izmaksas: 250 EUR + PVN / no dalībnieka. Minimālā apmācību vadīšanas summa uzņēmumā EUR 2500 + PVN
 • Kursa beigās tiek iegūts Emocionālā, sociālā intelekta centra izdots APLIECINĀJUMS par emocionālā, sociālā intelekta prasmju apgūšanu 8 stundu apmērā.

ESI apmācību saturs

APZINĀTĪBA:

 • Pamanīt ir pirmais solis pozitīvai izmaiņai
 • Nevērtējoša, novērojoša attieksme
 • Apzinātas darbības Te un tagad, 5 maņas
 • Elpošana

EMPĀTIJA

 • Mēģinu iztēloties, ko jūt otrs
 • Empātijas žalūzijas
 • Atļaut katram savu likteni
 • Pārliecība par sevi
 • Piemērota reakcija

MĒRĶTIECĪBA

 • Formulēju, ko vēlos
 • Vīzija, misija, mērķi
 • Mans rīcības plāns
 • Iekšēja, ārēja motivācija
 • Reālistisks optimisms

PAŠREGULĀCIJA

 • Pašnovērošana
 • Atgriezeniskā saite
 • Pašrefleksija
 • Prognoze, kontrole
 • Mērķa sasniegšana, uzturēšana, pārveidošana
 • Pašregulācija dažādās vidēs
 • Pašpalīdzība

KOMUNIKĀCIJA

 • Nevardarbīga komunikācija
 • Aktīvā klausīšanās
 • Apkopošana
 • Ķermeņa valoda
 • Vajadzības, skaidri lūgumi
 • Izveidot un uzturēt veselīgas attiecības


Kursa satura veidotāji:

Kursu izstrādājusi Madara Mickeviča, 5 grāmatu autore, Emocionālā, sociālā intelekta centra vadītāja, sistēmiskais koučs ar PCC līmeņa darba stundām, klīniskās, garīgās aprūpes speciāliste.

Eksperti, kas piedalījušies kursa veidošanā:

 • Indulis Paičs: Teologs, mācītājs, lektors, kopienas Elizeja izveidotājs, pasniedzējs Integrālās izglītības institūtā.
 • Kārlis Danēvičs: SEB bankas valdes loceklis, Latvijas SOS bērnu ciematu asociācijas padomes priekšsēdētājs un senators.
 • Kristīne Liepiņa: Psiholoģe, izglītības pētniece.
 • Miks Valters: Klīniskais psihologs.
 • Laura Millere: Uzņēmēja, sociāli emocionālo prasmju trenere, supervizore.

Ieskats ESI kursa veidošanā:

Raksti, lai vienotos par apmācībām

Pieteikties

Apmācību process:

Apmācības tapušas ar Grantu programmas “Augšup”, Mārupes novada pašvaldības un SEB bankas atbalstu. Emocionālā, sociālā intelekta centrs ir sociālais uzņēmums, visi ienākumi tiek novirzīti, lai mazinātu mobinga riskus skolā, klasē, ģimenē un sabiedrībā kopumā.